Yeno Agide Song Lyrics in kannada ಏನೋ ಎನೋ ಅಗಿದೇ ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಗದೇ. ಏನೋ ಎನೋ ಅಗಿದೇ, ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೇ. ಹಾ …ಅಗೋಗಿದೆ…

Yenammi Yenammi Song Lyrics ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ಯಾರಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು…